Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE                               Tietosuoja-asetus(2016/679) Laadittu: 25.4.2018

REKISTERIN NIMI

Yrityksen Fysioterapia- ja koulutuspalvelut Minna Toikka (yrityksen kotisivujen nimi: ErgoExpress.fi) ASIAKASREKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Fysioterapia- ja koulutuspalvelut Minna Toikka

Y-tunnus 1704436-8, Runeberginkatu 53 B 65, 00260 Helsinki, (050) 3791080

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Minna Toikka 0503791080, info.ergo.express(at)gmail.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän palveluiden markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 •   Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
 •   Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
 •   Tapahtumatiedot
 •   Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 •   Rekisteröidyn itse antamat tiedot
 •  

   

  SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

  Asiakkaan antamat tiedot

  TIETOJEN LUOVUTUS

  Fysioterapia- ja koulutuspalvelut Minna Toikka luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

  REKISTERIN SUOJAUS

  Rekisteriä käyttää vain Fysioterapia- ja koulutuspalvelut Minna Toikka yrittäjä, Minna Toikka. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

  Fysioterapia- ja koulutuspalvelut Minna Toikka tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.